Formularz rejestracyjny

na XV Zjazd PTBnM

 

     
     
     
Imię i nazwisko  
     
Tytuł, stopień naukowy  
     
Miejsce pracy, ośrodek  
     
Tel./fax  
     
E-mail:  
     
Tytuł doniesienia wstępnego  
     
Forma uczestnictwa   bierna